SKOOLDRAG

Ons het by u nog net samewerking ondervind oor ons leerlinge se skooldrag. BAIE DANKIE daarvoor.

As u die prospektus lees sal u opmerk dat die personeel inskerping van die fyner puntjies van die skooldrag beoog. As ʼn opvoedkundige inrigting is ons idee om die algemene voorkoms van die leerlinge te verfyn omdat:

 • Ons daardeur die goeie naam van die skool verder wil uitbou.
 • Dit samehorigheidsgevoel en trots vir die skool by die leerlinge kweek.
 • Dit opvoedkundige waarde het.
 • Ons wil graag die volgende aanmoedig: * Die merk van leerlinge se klere. * Name, adresse en telefoon nommers binne-in hul skooltas.
 • Leweransiers: The Peephole. Pandors in Elsburg is nie ʼn amptelike leweransier nie.

INLIGTING OOR ONS SKOOLDRAG EN VERSKAFFERS

\

DRA VAN SKOOLDRAG

 • Die dra van die voorgeskrewe skooldrag is verpligtend vir seuns en dogters en daar word van die leerlinge verwag om die skooldrag nie net skool toe aan te trek nie, maar om dit ook te dra tydens skooluitstappies, opvoedkundige toere en skoolfunksies.
\

AMPTELIKE SOMERSDRAG

 • DOGTERS: Blou geruite romp en geruite skoolhemp met wapen op die sak met bypassende skoolbroek (koningsblou). Lang blou skoolkouse. Swart skoolskoene en blou skooltrui.
 • SEUNS: Blou kort broek en geruite skoolhemp met wapen op die sak. Blou skoolkouse en swart skoolskoene.
\

AMPTELIKE WINTERSDRAG

 • DOGTERS: Grys langbroek, wit hemp en das, kort blou skoolkouse of lang kouse. Swart skoolskoene. Formele skoolbaadjie (Gr. 4 – 7). Dik skool wintersbaadjie (gestoffeer/”padded”) (Gr. 1 – 7). Blou skooltrui.
 • SEUNS: Wit hemp (lang of kortmou) en skooldas. Grys langbroek met blou skoolkouse. Swart skoolskoene. Dik skool wintersbaadjie (gestoffeer/”padded”) (Gr. 1 – 7). Blou skooltrui. Formele skoolbaadjie (Gr. 4 – 7).
\

SPORTSDRAG

 • Indien ʼn leerling die skool verteenwoordig in ʼn sportsoort, moet hy/sy in die skool se sportsdrag geklee wees, wat by die leweransier beskikbaar is. U sal per brief, deur die sportorganiseerder en hoof onderteken, in kennis gestel word wat verwag word.
\

LEIERSDRAG

 • Leiers dra elke dag reg deur die jaar ʼn baadjie (winter en somer).
\

VRYDAG DRAG

 • SOMER: Kortbroek met sport T-hemp of skool sweetpak.
 • WINTER: Skool sweetpak met sport T-hemp en sport tekkies.
\

PROVINSIALE DRAG

 

 • Mag slegs die laaste Vrydag van elke maand gedra word.
\

DRA VAN EREKLERE

 • 1 – 3: Kan erekleure, volle erekleure asook swart erebaadjie verwerf in die Grondleggingsfase. Let wel: Hulle is slegs geregtig op die dra van ʼn blou baadjie en blou Lurix wapen (erewapen) in hierdie fase. Leerlinge kan dus slegs gewone eredrag dra tot aan die einde van Gr. 3.
 • 4 – 7: Kan erekleure, volle erekleure asook swart erebaadjie verwerf en is geregtig op die dra van al die vorme van erekleure.
 • Gewone erekleure: (Blou baadjie met blou Lurix wapen)
 • 3 balkies: (Enige soort balkies gekombineer)
 • Volle erekleure: (Bloubaadjie, blou Lurix wapen en wit en swart koord)
 • 6 balkies: (Enige soort balkies gekombineer)
 • Provinsiale kleure: (Binne skoolverband)
 • Swart erekleure: (Swart baadjie, swart Lurix wapen en blou en wit koord) Word gedra deur leerlinge wat vir die derde keer volle erekleure verwerf.
 • Alle leiers is geregtig op die dra van die swart Lurix wapen (erewapen) by hul blou baadjie. (Hulle verwerf dit wanneer hul as leiers gekies word.)
 • Hoofleiers is geregtig om die swart baadjie met swart Lurix wapen (erewapen) met die blou en wit koord te dra. Die hoofseun en hoofdogter dra die koord om die voorarm.

Peephole

Adres

78 Market Street, Boksburg

Telefoon

 (011) 892 4060

(011) 917 9685

Faks

(011) 892 4700