INLIGTING EN

NASKOOL GELDE

Naskool Sentrum

Laerskool Elspark beskik oor ‘n puik naskoolsentrum waartydens daar na leerlinge, oor wie daar nie tuis toesig na normale skoolure is nie, omgesien word.

  • Die sentrum funksioneer vananf 13:30 tot en met 17:30 Maandae tot Vrydae.
  • Tydens skoolvakansies (openbare vakansiedae uitgesluit) is die sentrum vanaf 07:25 soggens tot 17:30 smiddae oop.
  • Die sentrum sluit gedurende Desember vir +- 3weke.
  • Genoegsame tyd vir studie, buitemuurse aktiwiteite en ontspanning word toegelaat:

Nog ‘n trots van Laerskool Elspark.

 

Naskoolgeldbetaling 2022

  •  Naskoolgelde vir enkelkind                 R820
  • Naskoolgelde vir tweede kind             R820 (R1640)
  • Naskoolgelde vir derde kind                R820 (R2460)

Naskoolgeld is vooruitbetaalbaar teen die 7de van elke maand.
GEEN subsidie word toegestaan nie.