KURRIKULÊR

 

1. VORDERINGSVERSLAE
U sal ‘n vorderingsverslag in kwartaal 1 vir u kleuter ontvang. In kwartaal 2 en 4 ontvang u ‘n volledige rapport van u kleuter se vordering. In die eerste kwartaal sal daar ‘n oueraand wees waarin u sake rakende u kleuter met die klasonderwyseres kan bespreek. U is egter welkom om enige tyd ‘n afspraak te maak om u kleuter se onderwyseres te kom spreek.

2. SPREEKURE MET KLASONDERWYSERES
Indien u sake met u kleuter se onderwyseres wil bespreek, is u welkom om dit gedurende spreekure te doen: Maandae tot Donderdae in die middag. U kan die kantoor skakel om reëlings te tref in hierdie verband Tel: 011 893 – 2024/ 5.

3. UITSTAPPIES/ AKTIWITEITE
U sal vroegtydig al die nodige inligting in die maandelikse nuusbrief ontvang oor hierdie geleenthede. Kleuters verlaat nie die kleuterskoolperseel met uitstappies nie! Ons nooi verskillende instansies om ons te besoek.