SKOLIERPATROLLIE

2022

ONS SKOLIERPATROLLIE LEERDERS

 Ons skolierpatrollie bestaan uit 2 spanne.

‘n Seunspan en ‘n dogterspan wat elke tweede kwartaal verantwoordelik is vir ons leerlinge se veiligheid.

Hierdie leerlinge ondergaan sorgvuldige opleiding.

Hierdie seuns en dogters doen diens in Finchstraat sowel as Ravenstraat.

Gehoorsaam asseblief ten alle tye die padreêls in belang van ons kinders se veiligheid.