KLEUTERSKOOL BELEID

 

TOELATINGSOUDERDOM

Gr. RRR:  Kleuters vanaf 2 jarige ouderdom, indien hul van die doek en bottel af is.

Gr. RR:   Die jaar waarin u kleuter 5 word.

Gr. R:     Die jaar waarin u kleuter 6 word.

KLEUTERS MOET ASB. TEN VOLLE VAN DIE DOEK EN BOTTEL AF WEES