FINANSIEEL

 

1. SKOOLGELD
Dit is ‘n maandelikse fooi betaalbaar oor 12 maande.

Die gelde moet asseblief stiptelik vóór die sewende van elke maand betaal word.

Die bedrag beloop R1 720 per maand.

Geen skoolgeldsubsidie vir Kleuterskool leerders nie!
Januarie se skoolgeld moet reeds betaal wees op die eerste skooldag van die nuwe jaar.

Die betaling van u kind se skoolgeld sluit die volgende in:

Skryfbehoefte pakket:

  • Stoelsakkie
  • Lêer vir klaswerk
  • Gom
  • Skêr
  • Uitdraaikryt
  • Inkleurboek
  • Skooltas
  • Waterverf

Coding & Robotics (slegs Gr. R)

2. HANTERING VAN GELDE
Alle gelde hetsy skoolgeld of uitstappie gelde moet in ‘n duidelike gemerkte verseëlde koevert gestuur word. (Kind se naam, die bedrag en doel van die betaling). Daar sal geen verantwoordelikheid aanvaar word vir gelde wat nie op die wyse hanteer word nie.
 
3. FONDSINSAMELING
Die kleuterskool loods twee fondsinsamelingsprojekte in die jaar naamlik wieledag en kleuterskoolrevue. Fondse wat ingesamel word, word weer teruggeploeg in die kleuterskool.